2022. janur 27. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2022     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Hírek, Információk


Közösségi szolgálat 2021. mjus 27.
A „belvárosi templom” hittanos és volt hittanos tanulóinak lehetőséget kínál közösségi szolgálatra a VODICAI gyermeknapon, június 5-én szombaton 9-16 óráig, illetve az oda és visszavezető úton kísérőként hiszen kerékpárral megy a "csapat" innét a gimnázium melletti plébániáról Vodicára.

Bővebb információ.

Belépési pontok érettségi vizsga napokon 2021. mjus 21.
Az írásbeli érettségi vizsgákra a gimnázium 4 pontján lehet belépni, attól függően, hogy a vizsgát melyik teremben írja a diák.

A beléptetési pontoknál a járványügyi intézkedéseknek megfelelően lázmérés és kézfertőtlenítés történik.

1. A épület, főbejárat, Szent Imre tér
A1, A2, A3, A4, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A28, A30, A33(biológia ea.), A34,

2. A épület, Martinovics utca – nagykapu
A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11

3. B épület főbejárat
B12, B14, B15

4. B épület nagykapu
B5, B6, B20, B21, B22, B23

Felhívás MENZÁS DIÁKOK részére! 2021. mjus 21.
A járványhelyzetre való tekintettel 2021. május 14-től, PÉNTEKTŐL a Radnóti kollégium épületének a főbejáratát csak az ott dolgozók illetve kollégista diákok használhatják.

Így a menzások a Radnóti kollégium épületének CSAK az oldalajtaján tudnak az ebédlőbe bemenni.

Menza 2021. mjus 19.
Közöljük a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről szóló tájékoztató.

Közösségi szolgálat 2021. mjus 18.
Kedves Diákok!
Városi gyermeknapon lehet közösségi szolgálatot teljesíteni.
Jelentkezés: itt!

Oroszosaink sikerei! 2021. mjus 18.
A Pécsi Orosz Központ, a Pécsi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Pécsi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a Szláv Nyelvek és Kultúrák témában középiskolások számára meghirdetett vetélkedőn szépen szerepeltek a bélások.
Esszé és feladatlap megoldásban: 1. Kovács Kristóf (9.D), 2. Bódi Bettina (9.C), 3. Galić Ivana (11.D).
A videófelvételek előadói közül az Orosz Központ különdíját Mihalovics Gréta (11.A) kapta.
Kristóf, Bettina és Gréta tanára Pongó Csilla, Ivanáé pedig Gál Krisztina.
Gratulálunk!

A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések 2021. mjus 17.
484/2020. Kormányrendelet a 2021. május 17-i módosítással
10. A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések
17. § (1) * A bölcsődék nyitva tartanak.
(2) *
(3) A nevelési, oktatási intézménybe
a) a 18. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
(4) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a nevelési, oktatási intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.
(5) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a (4) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.
(6) A nevelési, oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni a (3) bekezdés szerinti előírás végrehajtásáról.
(7) A nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
18. § (1) A nevelési, oktatási intézmény területére *
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) * a gyermeken, illetve a tanulón,
e) * a gyermeket, illetve a tanulót - a (2) bekezdés szerint - kísérő nagykorú személyen és,
f) * az a)-e) pontban felsoroltakon kívül, a nevelési, oktatási intézmény belső szabályzata szerint belépésre jogosult koronavírus ellen védett személyen kívül más személy nem léphet be.
(2) * Ha a koronavírus ellen nem védett, a gyermeket, illetve a tanulót a nevelési, oktatási intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.


Versenyeredmény 2021. mjus 04.
Országos "Gesunde Lebensweise" német nyelvi online versenyen 2. helyezést szerzett Berta Odett (11.B ).
Tanára: Döményné Dobosi Lejla.
Gratulálunk!

Mi így búcsúzunk Tőletek! 2021. prilis 30.
Kedves Ballagók!

Ma lenne az ünnepélyes ballagásotok, amikor szépen felöltözve, virággal, tarisznyával a kezetekben búcsút vesztek az iskolától, tanáraiktól, egymástól.

De ez a nap más; a mai napra vonatkozó álmaitok nem valósulhatnak meg, de Paulo Coelho szerint: „Az álmokért harcolni kell, de azt is tudni kell, hogy ha bizonyos utak járhatatlannak bizonyulnak, érdemes arra fordítani az energiánkat, hogy más utat keressünk.”

Mi így búcsúzunk Tőletek!
Sok sikert kívánunk az érettségi vizsgákon!

Virtuális Ballagás 2021.


Emelt szintű írásbeli érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk 2021. prilis 29.
A mellékelt oktatási hivatali tájékoztatóban a felügyelőtanári feladatok és jegyzőkönyv mintákon túl a vizsgázók számára az 1-es, 3-as és 4-es mellékleteket ajánlom alapos tanulmányozásra, a vizsga részeinek/elemeinek, segédeszközeinek és a vizsgázói feladatoknak a megismerése, felelevenítése céljából.

Arnóczki János igazgató

Versenyeredmény 2021. prilis 29.
Az országos High School Business Challenge versenyen Tallér Máté (11.B ) külsősökkel egy csapatban 2. helyezést ért el.
Az országos CasePénz versenyen Tallér Máté (11.B ) külsősökkel egy csapatban 3. helyezést ért el.
Máté felkészítő tanára Sziegl Hajnalka.
Gratulálunk!

Ismét sikerek a rúdsportban! 2021. prilis 28.
Papp Regina (8.A) saját kategóriájában I. helyezést, Barabás Liliána (7.A) II. helyezést szerzett a MALESZ 2021-es Magyar Bajnokságán.
Gratulálunk!

Tankönyvrendelés 2021. prilis 19.
Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
Az idei tankönyvrendelést határideje 2021. 04. 23.
Kérjük a Tankönyvrendelés menüpontban nézzék meg a részleteket!

Újabb iskolatörténeti bravúr 2021. prilis 19.
VALTER BÁLINT 11.B osztályos tanuló nevéhez kapcsolódik ez az eredmény, helyesebben eredmények.
Bálint nevével már ősszel is találkoztunk, amikor azt adtuk tudtul, hogy az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntőjében első helyezett lett.

Az országos középiskolai tanulmányi versenyre két tantárgyból, magyar nyelvből és történelemből nevezett. Az első fordulókból továbbjutva, a legjobb hatvan (!) diák között megkapta a lehetőséget a 25-30 oldalas tudományos igényű pályamunka megírására. Magyar nyelvből írt munkája a Magyar Tudomány c. folyóirat választott számainak tudományos szókincsét vizsgálta, történelem esszéje Árva Bethlen Kata önéletírását és az adott kor viszonyait elemezte. Talán a címek és az elvárt terjedelem is érzékelteti: elszántság, kitartás, rengeteg töprengés, kutakodás eredménye egy-egy pályamunka. Nyelvtanból az első forduló eredménye és a pályamunkára kapott pontszám alapján Bálint a legjobb harminc közé, az utolsó, szóbeli fordulóba jutott. Sajnos a járványhelyzet miatt az OKTV szóbeli fordulóit törölték, így nem tudni, mi lett volna, ha ma, április 19-én megrendezik a döntőt. Az országos döntő törléséről március 5-én (!) kaptunk értesítést. Ám Bálint így is 25 felvételi többletponthoz jutott, és tucatnyi tapasztalattal gazdagodott.
Az eredményhez gratulálunk. Ritkán fordul elő, hogy egy diák azt mondhatja magáról: két tantárgyból is a legjobbak között van. Kívánjuk, hogy 12.-esként meg tudja ismételni ezeket az eredményeket.Kedves Szülők! Kedves menzás Diákok! 2021. prilis 18.
A 2021-22-es tanévre az ÉTKEZÉSI MEGRENDELŐ kitöltésével és visszaküldésével kell megrendelni a menzát (nem automatikusan lesz menzás valaki a következő tanévben).

A kitöltött megrendelőt június 15-ig kellene visszaküldenia schaffer.erika@bajavaros.hu e-mail címre.

A bejövő – 7. és 9. c, 9. d osztály,valamint az ÚJ MENZÁSOK részére minden információt tartalmaz az alábbi levél .

A nagycsaládos kedvezményhez a Nyilatkozat dátuma 1 hónapnál nem lehet régebbi (szeptemberi étkezéskor AUGUSZTUSI dátummal legyen kitöltve.)