2020. november 23. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2020     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Aktuális lehetőségek!!!
1. A közösségi szolgálat –fogalma

2012. szeptember 1-jén hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként ötven óra közösségi szolgálat elvégzését írja elő, mely a 2015. január 01-jével az alábbiak szerint módosult:

 6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és
b) azon sajátos nevelési igényl
ő tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

Ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti.
A 2016-ban végz
ős diákok akkor kezdhetik el érettségi vizsgájukat, ha igazoltan ötvenórányi közösségi szolgálatot már teljesítettek.

A szolgálat teljesítéséhez szükséges, a tanulók által letölthető nyomtatványok, amelyeket kitöltés után a B/3. irodában kell leadni:

2. A közösségi szolgálat elkezdése

3. Előírások

3. 1 Alapelvek érvényesülése a közösségi szolgálat során

 

4. A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenység  
 
Közösségi szolgálat a Bélás Csónakházban és külső szervezet bevonásával végezhető. Iskolánk külső szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások  listáját itt találja.


5.A program zárása

A tanulóknak a 10. 11. 12. évfolyamon a tanév elején   lehetőségük  a visszacsatolásra, a szerzett élmények, tapasztalatok elmondására az osztályfőnök által meghatározott időkeretben.

Az 50 óra elvégzése után

-          a közösségi szolgálati napló bemutatás az iskolatitkárnak (a napló visszakerül a tanulóhoz), mely alapján az iskolai dokumentáció elkészül (osztálynaplóba, bizonyítványba, törzslapra bevezetésre kerül)

-          igazolás átvétele az iskolai koordinátortól

Mellékletek (Törvényi háttér, záradékok)

 

Információ, dokumentumok beszerzése, segítségnyújtás:

Arnóczki János intézményvezető
Kiss Anikó iskolatitkár B/3. iroda
titkar2@bajabela.hu,
tel. 79/322-954, 30/782-0928