2022. mjus 18. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2022     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Hírek - Információk


A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések 2021. mjus 17.
484/2020. Kormányrendelet a 2021. május 17-i módosítással
10. A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések
17. § (1) * A bölcsődék nyitva tartanak.
(2) *
(3) A nevelési, oktatási intézménybe
a) a 18. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
(4) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a nevelési, oktatási intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.
(5) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a (4) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.
(6) A nevelési, oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni a (3) bekezdés szerinti előírás végrehajtásáról.
(7) A nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
18. § (1) A nevelési, oktatási intézmény területére *
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) * a gyermeken, illetve a tanulón,
e) * a gyermeket, illetve a tanulót - a (2) bekezdés szerint - kísérő nagykorú személyen és,
f) * az a)-e) pontban felsoroltakon kívül, a nevelési, oktatási intézmény belső szabályzata szerint belépésre jogosult koronavírus ellen védett személyen kívül más személy nem léphet be.
(2) * Ha a koronavírus ellen nem védett, a gyermeket, illetve a tanulót a nevelési, oktatási intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.