2020. november 25. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2020     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Tordai Ányos
TORDAI ÁNYOS
(1879-1938)

A főgimnáziumot Egerben, a teológiát Bécsben, a bölcsészetet a budapesti egyetemen végezte. Bölcsészdoktori címet szerzett. A ciszterci rend majd minden iskolájában tanított. 1909-től 1913-ig iskolánk tanára, 1924-től haláláig igazgatója volt. Mind tanári, mind igazgatói működése idejében megbecsülés övezte. Egy 1928-ban kelt levelében írta: "Immár 26 éves tanári pályámon mindig tapasztaltam azt, és jóleső és boldogító s tiszta örömmel írom le, hogy volt tanítványaim mindig, mindenhol szeretettel, hálával s kedves visszagondolással emlékeznek meg rólam. Ez az én életem arany fizetése."

Nemcsak tanár, hanem irodalomtörténész és író is volt. Persze így nem lehetett igazán hatásos tanár. Az önképzőkör vezetőjeként már 1911-ben a Nyugat költőire, íróira irányította tanítványai figyelmét. Míg másutt - sok állami iskolában is - Ady nevét legföljebb gúnyolódva említik ekkoriban, a bajai gimnazisták az ő irányításával Ady verseket szavalnak az önképzőköri üléseken.

Számos vallásos, történelmi és irodalomtörténeti tárgyú ifjúsági színjátékot írt. A Tinódi címűt 1912-ben iskolánk tanulói mutatták be először. Több gimnáziumi tankönyvet szerkesztett, irodalomtörténeti tanulmányai közül az Amit nem tudunk Gárdonyiról (1935) és az A századforduló és századunk irodalma (Baja, 1936) a legjelentősebbek.

Igazgatósága idején, 1931-ben került sor az iskola épületének teljes felújítására, bővítésére.


Vissza a tanárokhoz