2020. november 25. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2020     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Klamarik János
KLAMARIK JÁNOS
(1832-1898)

Gimnáziumi tanulmányait Kiskunfélegyházán és Pesten végezte. Bölcseletet, jogot Bécsben hallgatott. Mennyiségtanból és temészettanból tett tanári vizsgát. Előbb Kiskunfélegyházán, majd Pécsett tanított, 1856-tól 1860-ig iskolánk tanára volt. Kolmár József mellett részt vett a Bajai Közlöny szerkesztésében. Közérdekű cikkeit Kemény álnéven közölte, a helyi színházi előadásokról (Kl) aláírással írt rövid kritikákat. A lap miatt Kolmárral együtt bajba került, s 1860 őszén jobbnak látta a távozást választani.

Egy ideig főgimnáziumi igazgató, később tankerületi főigazgató volt, végül a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium osztálytanácsosa lett. 1897-ben államtitkári címmel vonult nyugalomba.

Minisztériumi beosztásában sokat tett a magyar középiskolai rendszer újjászervezésért (érettségi vizsgálati eljárás, rendtartás, iskolaorvosi intézmény stb.) Két könyvét (A magyarországi középiskolák szervezete és eljárása, 1881; A magyarországi középiskolák újabb szervezete, 1893) a középiskolai ügymenet kódexeiként tartották számon a múlt század utolsó éveiben.

A Középiskolai Tanáregyesület tiszteletbeli tagjává, a Magyar Pedagógiai Társulat pedig elnökévé választotta.


Vissza a tanárokhoz